تکلیف تعاملی صوتی 5&6

 سلام به تمرین تعاملی صوتی فوق العاده آرمانی خوش آمدید!

 

لطفا پاسخ سوال زیر را در یک فایل صوتی با صدای خود به مدت دو دقیقه ضبط کنید و برای  در 

شکل فایل ضمیمه  برای ما از روی لینک پایین صفحه  ارسال کنید. همچنین در صورت علاقه میتوانید از گزینه ضبط پنل

آرمانی در پایین صفحه برای ضبط و ارسال صدای خود استفاده نمایید.  
تکلیف در کمتر از 2 روز کاری 

توسط اساتید آرمانی مورد تصحیح قرار می گیرد و تحلیل جزیی مکتوب در مورد پاسخ خود دریافت می نمایید.

 در نظر داشته باشید پاسخهای بالای دو دقیقه مورد تصحیح قرار نمی گیرندلطفا پاسخ را به هیچ وجه 

ایمیل نکنید وفقط از طریق لینک پایین صفحه استفاده کنید

این تمرین کمک قابل توجهی به کشف و رفع نقاط ضعف شما خواهد کرد!