تکلیف تعاملی آرمانی چهار

سلام به تمرین تعاملی صوتی فوق العاده آرمانی خوش آمدید!

 

لطفا پاسخ سوال زیر را در یک فایل صوتی با صدای خود به مدت  دو دقیقه ضبط کنید و برای  در 

شکل فایل ضمیمه  برای ما از روی لینک پایین صفحه  ارسال کنید. همچنین در صورت علاقه میتوانید از گزینه ضبط پنل

آرمانی در پایین صفحه برای ضبط و ارسال صدای خود استفاده نمایید.  موفق باشید